Nyt tag og energirenovering

Energirenovering af ældre murermestervilla i Brønshøj. Udskiftning af tag og gennemgribende energirenovering af eksisterende bolig. Arbejdet udført som partneringaftale for at sikre vores kunde størst mulig fleksibilitet i forhold til tilkomne og løbende opgaver.

 

Udtalelse fra bygherre

Efter vi havde overtaget vores drømmehus…

… en ældre murermestervilla fra 1930, i sommeren 2012, stod det os hurtigt klart, at der skulle en mere omfattende renovering til, end vi oprindeligt havde forventet. Tag og kviste stod ikke længere til at redde, bl.a. pga. massiv skjult vandindtrængning ved alle husets kviste.

Efter en længere proces med forsikringsselskabet og indhentning af diverse tilbud, bestemte vi os for at skifte hele taget i forbindelse med udbedringen af de omfattende skader ved kvistene og samtidig gøre hele husets energiforbrug mere tidssvarende.

Vi indgik derfor aftale med Future House om, dels at udbedre de forsikringsdækkede skader og dels om samtidig at foretage en omfattende energirenovering af huset – inkl. en omfattende efterisolering samt udskiftning af vinduer på 1. salen og husets oprindelige tag. Future House gav under hele forløbet en god og professionel vejledning om valg af materialer, energirigtige løsninger og gode detaljer. Da Future House’s håndværkere samtidig udførte et solidt og flot håndværk, følte vi os under hele forløbet i gode hænder.

Da vi på forhånd havde et godt kendskab til Future House og deres håndværkere, havde vi ikke betænkeligheder ved at indgå en såkaldt ’partnering-kontrakt’ med Future House, hvor arbejdet blive opgjort efter regning. Derved bærer man som bygherre en stor del af risikoen sammenlignet med et fast tilbud, mod at man undgår en vis grad af ’overpris’ fra håndværkerens side for at dække hans uforudsete udgifter. I vores tilfælde valgte vi løbende nogle smartere, flottere og bedre løsninger undervejs, og som der ikke var taget højde for i det oprindelige faste tilbud. Projektet blev derfor ikke for os billigere ved partneringaftalen end ved det faste tilbud, men vi fik, synes vi selv, et langt bedre resultat med mange gode detaljer som vi ikke ville have undværet.

Vi kan derfor kun give Future House vores bedste anbefalinger.

Lotte og Gorm
Brønshøj