Anlægsprojekt Gribskov Efterskole

Future House har samarbejdet med Gribskov Efterskole om opførsel af en hal, nye vejbelægninger og diverse forefaldende opgaver. For at sikre fleksibilitet i samarbejdet blev opgaven løst som en partneringaftale, baseret på dialog, tillid og åbenhed, med tidlig inddragelse af alle parter.

 

Udtalelse fra Gribskov Efterskole

Samarbejdet med Future House…

…er forløbet meget tilfredsstillende, og vi har haft mulighed for at ændre flere ting i projektet undervejs, uden at blive ramt af de ofte ublu ekstraomkostninger, der ofte opstår omkring ekstraarbejder.
Vi har nydt godt af en åben og tillidsfuld dialog med Future House, der har været konstruktive i alle processer og hurtige til at ændre på planerne, så det har passet ind i vores drift af skolen.
Partnering-modellen har givet os fleksibilitet og mest valuta for pengene. Det er absolut en samarbejdsform, vi vil anvende i fremtiden, gerne i samarbejde med Future House og deres håndværkere, som vi varmt kan anbefale.