Passivhuse fra Future House

Passivhuse og O-energihuse er de super lavenergihuse

 

Vores lavenergihuse er bygget efter samme principper som et passivhus. Vores huse er super lavenergihuse, som opfylder den danske energiklasse 2020, og som bygges ud fra et bæredygtigt koncept om at udnytte den passive varme i bygningen optimalt.  Man genbruger varmeenergi fra sollys og energi fra daglig brug i et hus, f.eks. når du laver mad, bruger varmt vand, går i brusebad mm.

Man sparer penge og skåner miljøet. Vi bygger altid efter den danske energiklasse 2020. Vi kan tilbyde at bygge efter den tyske standard for passivhuse.

Du kan få passivhus certifikat på dit Future House

Dit Future House kan certificeres som et passivhus og lever derfor op til følgende tekniske krav:

  • Et varmebehov på højst 15 kWh/år per m² nettoareal
  • Et samlet primærenergibehov på højst 120 kWh/år per m² nettoareal
  • Tæthed: Luftskifte højst 0,60 h-1 ved trykprøvning med 50 Pa

Sundt indeklima

Lavenergihuse fra Future house er kåret til Danmarks tætteste og vi udstyrer husene med markedets  absolut mest effektive ventilationssystem, der sikrer et optimalt og allergivenligt indeklima. Et ventilationsanlæg fra Future House styrer blandt andet indeklimaet efter CO2-målinger af luften i huset. Det betyder, at du altid vil have et behageligt indeklima, også når der er mange mennesker i huset. Samtidig betyder det,  at anlægget ikke står og kører unødigt, fx når I ikke er hjemme.

Et ventilationsanlæg må ikke forveksles med aircondition. Med vores ventilationsanlæg må man gerne lade døre og vinduer stå åbne, når vejret er til det. Det er bare sådan, at man faktisk ikke behøver at lufte ud for at have et godt og sundt indeklima. Og dette er en stor fordel, ikke mindst for allergikere.

Solafskærmning er standardudstyr

Som standard bygger vi altid solafskærmning udvendigt på vores huse for at imødekomme overophedning og overtemperatur.

Lavenergihus med solafskærmning

God økonomi

Et passivhus har en lidt højere kvadratmeterpris end et konventionelt parcelhus, men der er både sund fornuft og god økonomi i at investere i et passivhus fra Future House.

Flere kvadratmeter

Vores unikke byggesystem gør, at det er muligt at bygge med tyndere ydervægge end vores konkurrenter, helt ned til 32 cm ialt. Det giver ejeren af et passivhus flere nettokvadratmeter for pengene. Vores byggesystem betyder også, at byggeriet bliver hurtigt at bygge og at det er muligt at bygge individuelt, ansvarligt og energibesparende uden at et det behøver at koste en herregård.

Kæmpe fordel med et solcelleanlæg

Alle vores huse bliver forberedt til et solcelleanlæg og hvis bygherre tilvælger solcelleanlæg i projektet, kan et passivhus blive ‘selvforsynende’ og resultere i en energiregning på 0,- kr. Når vi vælger ikke at installere hverken oliefyr eller fjernvarme reduceres husets samlede energiforbrug med 75-80%.

Future House med solceller

 

Rent miljø

Et Future House sparer miljøet for udledning af adskillige tons CO2 hvert år og er derfor en ansvarlig og bæredygtig investering for fremtiden. Hos Future House prioriterer vi bæredygtige materialer. Vi bygger helt uden brug af trykimprægneret træ, og vores byggesystem garanterer et hus uden risiko for råd og svamp. Vi anbefaler altid at etablere opsamling af regnvand til brug ved tøjvask og toiletskyl.