Bæredygtigt byggeri

Alle snakker om bæredygtighed. Future House arbejder med bæredygtighed, som et grundlæggende parameter for vores husbyggeri.

 

Bæredygtighed og lavenergi er lig med Future House

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Et bæredygtigt byggeri er defineret ud fra tre aspekter: miljø, menneske og økonomi.  I det bæredygtige byggeri skal der være en indbyrdes balance.

Miljø

Miljømæssig kvalitet har indvirkning på natur, miljø, klima og klodens ressourcer. Tager man hensyn til miljøet minimerer man energiforbruget, samtlige ressourcer og vandforbruget i bygningens livscyklus. Man optimerer byggeriets ressourceudnyttelse, for bla at minimere bygningsaffaldet og fokusere på genbrug i alle byggeriets faser. Samtidig minimerer man, eller helt undgår brug af sundhedsskadelige stoffer i byggeriet.

Menneske

Menneskelig kvalitet vedrører i bredt perspektiv menneskers sundhed og livskvalitet. Man kalder det også for social kvalitet. Dette aspekt sikrer at man tænker sundhed, komfort og godt indeklima ind i byggeriet. Ligesom sikkerhed, tryghed og vidt mulig tilgængelighed for alle.

Økonomi

Økonomisk kvalitet indebærer, at der er balance mellem de samlede udgifter og byggeriets kvalitet. Dette aspekt betyder blandt andet, at der er ballance imellem bygningens totaløkonomi og bygningens samlede kvalitet og at man effektivt udnytter bygningens arealer.

Hos Future House har vi styring på alle tre aspekter af et bæredygtigt byggeri og vi vejleder dig bedst muligt, så vi sammen kan bygge et unikt bæredygtigt hus.

Bæredygtighed går hånd i hånd med Future House

Lidt faktaviden om bæredygtighed

Bæredygtig udvikling indebærer, at vi på samme tid skal tage vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Bæredygtighed vil altså skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid. For en definition af bæredygtig udvikling henvises som regel til Brundtland-rapporten, der blev fremlagt i 1987 af FNs “Verdens-kommission for miljø og udvikling”.
MIljøstyrelsen har i en rapport fra 2014 “Et bæredygtigt Danmark – udvikling i ballance”, formuleret specifikke målsætninger for bæredygtighed. Her står blandt andet:
“Danmarks udledning af drivhusgasser skal i 2020 være reduceret med 40 pct. set i forhold til udledningen i 1990″ og “varmeforsyningen skal være dækket af 100 pct. vedvarende energi i 2035 og hele Danmarks energiforsyning, herunder transport, skal være dækket 100 pct. med vedvarende energi i 2050″.
Det er lidt af en mundfuld, men bygger du et FutureHouse vil du være beredt til fremtidens skrappe energikrav!